PLANLEGGINGSDAGER 2018/19

Personalet har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er stengt disse dagene

Planleggingsdager 2018/19

  • Fredag 17.8.18
  • Fredag 16.11.18
  • Fredag 25.1. 19
  • Fredag 31.5.19
  • Fredag 21.6.19