Planleggingsdager 2017/ 2018

Fredag 1.9.2017 Fredag 10.11.2017 Tirsdag 2.1.2017 Fredag 11.5.2018 Fredag 22.6.2018