Styret 2018-2019

Styret består av 4 foreldre som er valgt av andelseiere Daglig leder har møteplikt Samarbeidsutvalget innkalles i forkant av styremøtet

Styreleder 

  • Eileen Olaussen

Styremedlemmer

  • Liv Edsberg
  • Julie Stubrud
  • Odd Arne Brenn

Samarbeidsutvalg

  • Erling Brenn  

Vara

  • Lars Helge Finholt
  • Katinka Christiansen