Styret 2017-2018

Styret består av 4 foreldre som er valgt av andelseiere Daglig leder har møteplikt Samarbeidsutvalget innkalles i forkant av styremøtet

Styreleder 

  • Eileen Olaussen

Styremedlemmer

  • Liv Edsberg
  • Katinka Christiansen
  • Julie Stubrud

Samarbeidsutvalg

  • Erling Brenn  

Vara

  • Odd Arne Brenn
  • Lars Helge Finholt

Neste møte
 

Tirsdag 23.8.2016