Planleggingsdager 2018- 2019

Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Dagene benyttes til kurs og intern planlegging Barnehagen er stengt disse dagene

Årets planleggingsdager

  • Fredag 17.8.2018
  • Fredag 16.11.2018
  • Fredag 25.1.2019
  • Fredag 31.5.2019
  • Fredag 21.6.2019