Planleggingsdager 2018- 2019

Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Dagene benyttes til kurs og intern planlegging Barnehagen er stengt disse dagene

Vi har vår første planleggingsdag

  • Fredag 17.8.2018