Planleggingsdager 2017 - 2018

Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Dagene benyttes til kurs og intern planlegging Barnehagen er stengt disse dagene

Barnehageårets siste planleggingsdag er

  • Fredag 22.6.2018