Planleggingsdager 2017 - 2018

Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Dagene benyttes til kurs og intern planlegging Barnehagen er stengt disse dagene

Følgende planleggingsdager barnehageåret 2017 / 2018

  • Fredag 1.9.2017
  • Fredag 10.11.2017 - Felles kursdag i kommunen
  • Tirsdag 2.1.2018
  • Fredag 11.5.2018
  • Fredag 22.6.2018