Planleggingsdager 2019- 2020

Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Dagene benyttes til kurs og intern planlegging Barnehagen er stengt disse dagene

Årets planleggingsdager

  • Mandag 16.9.2019
  • Fredag 1.11.2019
  • Mandag 4.5.2020
  • Fredag 22.5.2020
  • Fredag 19.6.2020