PLANLEGGINGSDAGER 2020/21

Personalet har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er stengt disse dagene

Planleggingsdager 2020/21

  • Fredag 14.8.20
  • Mandag 9.11.20
  • Torsdag 18.3.2021 
  • Fredag 14.5.21
  • Fredag 18.6.21