Planleggingsdager 2021- 2022

Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Dagene benyttes til kurs og intern planlegging Barnehagen er stengt disse dagene

Årets planleggingsdager

  • Torsdag 12.8.2021
  • Fredag 1.10.2021
  • Mandag 31.1.2022
  • Fredag 27.5.2022
  • Fredag 24.6.2022