Styret 2020-2021

Styret består av 4 foreldre som er valgt av andelseiere Daglig leder har møteplikt

Styreleder 

  • Helga Marie Stigen Sørskogen

Styremedlemmer

  • Torhild Kraft
  • Ingrid Emilie Klundby
  • Martin Holmbakken

Samarbeidsutvalg

  • Ingrid Anette Haave
  • Eline B Guldvik (ansatte representant)
  • Irene Groven ( Ansatte representant)

Vara

  • Sigrid Myklebø
  • Sivert Johan Olaussen