Planleggingsdager 2020- 2021

Personalet i barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Dagene benyttes til kurs og intern planlegging Barnehagen er stengt disse dagene

Årets planleggingsdager

  • Fredag 14.8.2020
  • Mandag 9.11.2020
  • Torsdag 18.3.2021
  • Fredag 14.5.2021
  • Fredag 18.6.2021