Askeladden

Velkommen til Askeladden.

Askeladden består barnehageåret 2017-2018 av  barn født 2012, 2013 og 2014 samt 3 voksne.
Hovedfokuset vårt i barnehagen generelt er at vi jobber med tilstedeværelse og mestring. Vi ønsker å gi barna en god, trygg hverdag med aktive, våkne voksne som er tilstede for barna, og legger tilrette slik at barna skal oppleve mestring i hverdagen. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen, vi jobber med "rommet" som den tredje pedagog, og vi jobber med å "skru opp hørestyrken" slik at vi på best mulig måte skal kunne se det enkelte barn og hvilke behov det har.
I Ro er barna inndelt i grupper etter alder, og inne hos oss består halve gruppa av barn som har sitt siste år i barnehage før de begynner på skolen. Vi jobber med å få til en så god som mulig overgang fra barnehage til skole, og har blant annet klubb for denne gruppen en gang i uken.
Miljøene vi har inne på Askeladden akkuratt nå består ellers av bil/tog rom, lesekrok, formingskrok, datakrok, snøfall. Miljøene er hele tiden under forandring, og aktivitetene i de ulike krokene skal følge barnas interesser og behov der de er akkuratt her og nå.