Tyrihans

Velkommen til Tyrihans.

Velkommen til Tyrihans.

Vi er avdelingen for de mellomste barna. Barnehageåret 2017-18 er vi 13 barn. 5 gutter og 3 jenter som er født i 2014 og 4 jenter og 1 gutt som er født i 2015.

På avdelingen er det tilrettelagt for forskjellige lekemiljøer som vi ønsker skal inspirere til lek, læring, fantasi og nysgjerrighet. Disse lekemiljøene er stadig i endring ut fra hva vi ser barna intresserer seg for og hva de trenger av matrealer.

Vi har voksne som ser, hører, lytter og samhandler med barna slik at alle skal bli sett og hørt. Å fange opp barnas innspill er spennende og ikke minst utfordrende for en voksen hjerne. Å ja, var det det du tenkte?

Vi har voksne som legger vekt på trygghet, stabliltet og forutsigbarhet.

Husk at barnet ditt er UNIKT og det skal det fortsatt få være.