Planleggingsdager barnehageåret 2022-23

Personalet har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt

Planleggingsdager barnehageåret 2022-23

Torsdag 11 og fredag 12 August

Fredag 21 oktober

Fredag 19 Mai

Fredag 23 juni