Planleggingsdager barnehageåret 2022-23

Personalet har 5 planleggingsdager pr. barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt

Planleggingsdager barnehageåret 2023-24

Fredag 22 September

Fredag 24 November

Fredag 10 Mai

Fredag 21 Juni 

I tillegg kommer 1 planleggingsdager 2024 1 i januar/februar