Forebygge sykdom

Barnehagetiden kan være en periode med sykdom. I barnehagen gjør vi tiltak for å forebygge sykdom men kan dessverre ikke forebygge alt.

Hygienetiltak i barnehagen.

  • God håndhygiene.
    Håndvask før måltider, etter toalettbesøk og etter utelek
  • Dispensere for spriting av hender + papirtørk på avdelingene
  • Bruk av papirhåndkler og engangs kluter
  • Daglig rengjøring av barnehagen
  • God mathygiene, kjøkkenassistent tilbereder måltider med gode råvarer

Tiltak ved sykdom

Barna holdes hjemme fra barnehagen ved sykdom

Ved oppkast og/eller diare holdes barna hjemme i 48 timer etter sykdoms tegn.

Ved forkjølelse med feber, et feberfritt døgn hjemme