Askeladden

Velkommen til Askeladden.

Askeladden består barnehageåret 2023-2024 av barn født i 2018 og 2019, og 2 voksne. Vi er 9 skolestartere og 6 barn født 2019. 
Hovedfokuset vårt i barnehagen generelt er at vi jobber med tilstedeværelse og mestring. Vi ønsker å gi barna en god, trygg hverdag med aktive, våkne voksne som er tilstede for barna, og legger tilrette slik at barna skal oppleve mestring i hverdagen. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen, vi jobber med "rommet" som den tredje pedagog, og vi jobber med å "skru opp hørestyrken" slik at vi på best mulig måte skal kunne se det enkelte barn og hvilke behov det har.

Vennskap i lek - språk er et annet satsningsområde vi jobber med. 


I Ro er barna inndelt i grupper etter alder. inne på askeladden har vi skoestarterklubb en formiddag i uken. Da er bare de som har siste året i barnehagen samlet og har ulike aktiviteter. 

Vi jobber med å få til en så god som mulig overgang fra barnehage til skole, og har blant annet klubb for denne gruppen en gang i uken. 

Her er også en link til lillehammer kommune sin plan for overgang barnehage skole

Plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole (office.com)

Miljøene er hele tiden under forandring, og aktivitetene i de ulike krokene skal følge barnas interesser og behov der de er akkuratt her og nå.

spill og leserom