/>

Askeladden

Velkommen til Askeladden.

Askeladden består barnehageåret 2022-2023 av barn født i 2017, og 3 voksne. Bare skolestartere på avdelingen i år. 
Hovedfokuset vårt i barnehagen generelt er at vi jobber med tilstedeværelse og mestring. Vi ønsker å gi barna en god, trygg hverdag med aktive, våkne voksne som er tilstede for barna, og legger tilrette slik at barna skal oppleve mestring i hverdagen. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen, vi jobber med "rommet" som den tredje pedagog, og vi jobber med å "skru opp hørestyrken" slik at vi på best mulig måte skal kunne se det enkelte barn og hvilke behov det har.
I Ro er barna inndelt i grupper etter alder, og inne hos oss består som sagt hele gruppa av barn som har siste året i barnehagen.  Vi jobber med å få til en så god som mulig overgang fra barnehage til skole, og har blant annet klubb for denne gruppen en gang i uken. 

Her er også en link til lillehammer kommune sin plan for overgang barnehage skole

Plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole (office.com)

Miljøene er hele tiden under forandring, og aktivitetene i de ulike krokene skal følge barnas interesser og behov der de er akkuratt her og nå.

spill og leserom