Tyrihans

Velkommen til Tyrihans, avdelingen for 3 åringen. I Barnehageåret 2023-24 er vi 8 barn. Alle sammen er født i 2020.

Avdelingen er tilrettelagt ut i fra barnas interesser og utvikling. Derfor vil avdelingens lekemiljøer endres med gjevne mellomrom.

Barna på Tyrihans begynner å bli selvstendige og klarer mye selv. Vi har derfor stort fokus på følelser og selvstendighet. For at vi voksne skal kunne være en trygg base og en god veileder for barnet, organiserer vi oss i mindre grupper deler av dagen.

Vi bruker mye tid ute. Her er "takhøyden"  litt høyere enn inne. Barna får mulighet til å utforske, leke, være nysgjerrig, delaktig og ulike. Vi er på turer i nærmiljøet og bruker gjerne gapahuken som base.

Vi har voksne som ser, hører, lytter og samhandler med barna slik at alle skal bli sett og hørt. Å fange opp barnas innspill er spennende og ikke minst utfordrende for oss voksne.

Vi har voksne som legger vekt på omsorg, trygghet og forutsigbarhet.