Priser pr. 1.8.2022

Betalingssatser Ro barnehage

Plass størrelse Betaling opphold + kost              sum pr. måned
100% 3050,- 550,- 3600,-
 80%  2745,-  440,-  3185,-

 

Kost = Formiddagsmat 4 dager pr uke, av disse 2 varme måltider + ettermiddagsmat alle dager, frukt grønnsaker og melk.
Onsdag har barna med matpakke

Søskenmoderasjon.
Trekkes på månedsbetaling ”Plassen til yngste barn i barnehage”

Det gis søskenmoderasjon til barn nummer to 100% plass  -915,- pr mnd

80% plass - 824,- pr mnd

Barn nr 3 100% moderasjon

 Lillehammer kommune gir søskenmoderasjon på tvers av barnehage og skole for 3 barn dersom foresatte benytter 100% plass på SFO 

 

Innbetales forskuddsvis pr. 1 i måneden.
Det betales for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri.

SØKNAD OM REDUSERT BETALING
De som har rett til redusert betaling kan søke om dette til Lillehammer kommune.
Ta kontakt med daglig leder dersom dere trenger hjelp til dette