Priser pr. 1.8.2023

Betalingssatser Ro barnehage

Plass størrelse Betaling opphold + kost              sum pr. måned
100% 3000,- 600,- 3600,-
       

 

Kost = Formiddagsmat 4 dager pr uke, av disse 2 varme måltider + ettermiddagsmat alle dager, frukt grønnsaker og melk.
Onsdag har barna med matpakke

Søskenmoderasjon.
Trekkes på månedsbetaling ”Plassen til yngste barn i barnehage”

Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nr 2 i barnehage

Barn nr 3 100% moderasjon

 

 

Innbetales forskuddsvis pr. 1 i måneden.
Det betales for 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri.

SØKNAD OM REDUSERT BETALING
De som har rett til redusert betaling kan søke om dette til Lillehammer kommune.
Ta kontakt med daglig leder dersom dere trenger hjelp til dette