Tommeliten

Velkommen til Tommeliten.

Tommeliten består i barnehageåret 2020-2021 av barn født 2018, 2019 og 2020 samt tre voksne.
Hovedfokuset vårt i barnehagen generelt er at vi jobber med tilstedeværelse og mestring. Vi ønsker å gi barna en god, trygg hverdag med aktive, våkne voksne som er tilstede for barna, og legger tilrette for at barna skal oppleve mestring i hverdagen. Vi jobber kontinuerlig med voksenrollen, vi jobber med det fysiske rommet, og vi jobber med å "skru opp hørestyrken" slik at vi best mulig skal se det enkelte barn og hvilke behov det har. 
I Ro er barna inndelt i grupper, og inne hos oss er de minste barna,- toddlerne. 
Hovedfokuset på Tommeliten er i første omgang å etablere en trygg, god og forutsigbar hverdag.
Trygghet skapes gjennom gode relasjoner. Vi er tett på barna slik at vi på best mulig måte kan forstå barna og deres uttrykk samt hvilke følelser som ligger bak, for deretter igjen å kunne gi de best mulig respons på det de uttrykker. 
På Tommeliten jobber vi også mye med sansestimulering og motorikk. Barnets første opplevelser og erfaringer både i forhold til seg selv og andre skjer gjennom kroppen. Barn lærer om og oppfatter omverdenen gjennom motorikk og sanser.