Dagsrytme

Dagsrytme for Ro barnehage

07.00 Barnehagen åpner
Frokost i fellesrommet for de som skal spise
  Lek og aktiviteter
Samlingstund
11 - 11.30  Formiddagsmat (se matservering)
11.30 - 14.30     

Lek og aktiviteter ute
Soving / hvile

14.30 Ettermiddagsmat 
  Lek og aktivitet ute eller inne
16.30 Barnehagen stenger