Dagsrytme

Dagsrytme for Ro barnehage

07.00 - 8.30

Barnehagen åpner
Frokost i fellesrommet for de som skal spise

Tommeliten spiser på avdelingen

  Lek og aktiviteter

11 - 11.30 

Formiddagsmat (se matservering)

11.30 - 14.30     

Lek og aktiviteter ute
Soving / hvile

14 - 14.30

Ettermiddagsmat 

 

 

Lek og aktivitet ute eller inne

 

16.30

Barnehagen stenger

(Senvakts arbeidstid er til 16.30)