Om Barnehagen

Ro barnehage har sitt navn fra den gangen Ekromskogen var en skog. Der som barnehagen ligger nå var det en husmanns plass som het Ro. Derfor ble navnet Ro barnehage. Hos oss skal barna møte voksne som ser det enkelte barn og tilrettelegger for mestring ut i fra det enkelte barns resurser og modning.

 

Ro barnehage er en privat andelsbarnehage som ble bygget august 1991.
 
Barnehagen er en andelsbarnehage som eies og drives av foreldrene. Alle kjøper en andel til 2000,- pr plass. Når barnet slutter tilbakebetales andelen.
Barnehagens styre er det øverste organ, dette er sammensatt av representanter for foreldrene og ansatte.

I Ro barnehage har vi inndelt avdelinger etter alder på barna og miljøet er tilpasset de barna som går på avdelingen. Miljøet er stadig i endring og innspirerer til lek og aktiviteter.
 

Askeladden er  for de største barna og barnehagens kreative base. Her har vi mange typer formingsmateriale i tillegg til byggekrok. "Mattekrok", lesekrok og andre typer lek.
 
Tyrihans er tilrettelagt for rollelek og konstruksjonslek. Her finner barna leker til rollelek, utkledningstøy, og forskjellige materiale til konstruksjonslek. Aktiviteter og leker tilpasser vi barnegruppas behov.

Tommeliten er barnehagens småbarnsbase. Her er det tilrettelagt for de minste barna og aktiviteter og tempo er tilpasset dem.
 
Fellesrommet er husets hjerte, her vil vi ha det rolig og utenom måltidene blir rommet brukt til spill og andre rolige aktiviteter.
Barna er tilknyttet hver sin avdeling og har sine egne voksne som jobber spesielt i forhold til dem. Vi har et åpent hus og barna går mye på besøk til hverandre, men leke og aktivitetsmiljøet er spesielt tilrettelagt på avdelingen barna har plass.