Styret og samarbeidsutvalg 2021-2022

Styret består av 4 foreldre som er valgt av andelseiere. Samarbeidsutvalg består av 2 foreldre og 2 anatte Daglig leder har møteplikt og talerett i begge utvalg.

Styreleder 

  • Torhild Kraft tlf 90721413

Styremedlemmer

  • Håvard Nervik, økonomi
  • Martin Holmbakken, ansvar dugnad
  • Kjetil W Kortnes, ansvar pedagogisk og sosialt. 

Samarbeidsutvalg

  • Siri Ryen Eide tlf 90 58 87 72
  • Kjetil Wold Korsnes tlf 45 41 88 81
  • Eline B Guldvik (ansatte representant barnehagelærere)
  • Irene Groven ( Ansatte representant pedagogisk medarbeidere)

Vara

  • Shkendie Hoxa 
  • Lisa Wold