Styret 2021-2022

Styret består av 4 foreldre som er valgt av andelseiere Daglig leder har møteplikt

Styreleder 

  • Torhild Kraft

Styremedlemmer

  • Ingrid Emilie Klundby
  • Martin Holmbakken
  • Kjetil Wold Kortnes

Samarbeidsutvalg

  • Siri Ryen Eide
  • Eline B Guldvik (ansatte representant)
  • Irene Groven ( Ansatte representant)

Vara

  • Sivert Johan Olaussen
  • Håvard Nervik