Våre tradisjoner i Ro

Vi har mange tradisjoner i Ro barnehage. Hygge og barns deltagelse er mål for alle våre tradisjoner

 

 Når  Hva  Hvorfor  For hvem
Uke 39

Høstfest
Barna innviterer foreldre til høstfest
ute i barnehagen.Vi serverer grønnsakssuppe
med rundstykker

 

Bli kjent med hverandre

 Barn

Foreldre og ansatte

 Desember

 

 

 Forberedelser til julebord

Julebord, siste uka i desember
Vi spiser mat vi har laget i løpet av desember

 Juletradisjoner

 

 

Barna og ansatte

 

 13.12

 Luciatog
Vi har luciatog ute på morgenen og serverer lussekatter og kakao etter toget

   Foreldre og søsken, sammen med barna
   Nissebesøk på Smestad gård    
  Kirkebesøk, Felles samling for barnehager i Nordre Ål  Julens budskap  Barn og ansatte
   Nissebesøk på Smestad går  

 Barn og ansatte

Foreldre og søsken er velkommen

6.2 Samefolketsdag    
 Uke 8  Barnas OL dag
Felles vinteraktivitetsdag ved Gapahuken
   Barn og ansatte
 Fredag før påske  Påskefrokost -> kl 9

 Sosialt samvær  Barn og foreldre
Før 17 mai Vi øver oss på 17 mai
Synger, går i tog og spiser is
   
1. uke i juni Sommerfest i barnehagen Sosialt samvær for alle, avslutning for skolestartere Barn, foreldre og ansatte