En hverdag med gode opplevelser. Et miljø med fokus på barna

Vi gir barna opplevelser og erfaringer i lek og læring, ute i naturen, på lekeplassen og i vår fine barnehage. Vi har vår egen turplass med gapahuk i nærmiljøet og drar ut på turer rundt omkring i Lillehammer.

Ro barnehage er en foreldreeid barnehage beliggende i Nordre bydel i Lillehammer
Vi har et inspirerende og tilrettelagt lærende miljø.
Vi 3 avdelinger med tilbud tilpasset barnas behov for lek og læring