SØKER DERE BARNEHAGEPLASS

VELKOMMEN INNOM BARNEHAGEN PÅ BESØK

Vi ønsker nye søkere innom på besøk og har åpen uke i uke 6.

Pga korona må vi desverre fordele besøkende og avtale tid.

Ta kontakt med Dagligleder Merete Wiik, tlf 90 22 79 83 og avtal tid for besøk. 

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.3.2021

Har vi ledig plass tar vi inn gjennom året.
Ta kontakt ved behov for plass i et trygt og godt barnehagemiljø

https://barnehage.visma.no/lillehammer