SØKER DERE BARNEHAGEPLASS

VELKOMMEN INNOM BARNEHAGEN PÅ BESØK

Dere er velkommen til å komme å kikke på våre miljøer, og ta en prat med ansatte

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.3.2021

Har vi ledig plass tar vi inn gjennom året.
Ta kontakt ved behov for plass i et trygt og godt barnehagemiljø

https://barnehage.visma.no/lillehammer