SØKER DERE BARNEHAGEPLASS

VELKOMMEN INNOM BARNEHAGEN PÅ BESØK

 

Ta kontakt med Dagligleder Merete Wiik, tlf 90 22 79 83 og avtal tid for besøk. 

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1.3.2023

Har vi ledig plass tar vi inn gjennom året.
Ta kontakt ved behov for plass i et trygt og godt barnehagemiljø

https://barnehage.visma.no/lillehammer